Gezonder schoolklimaat zorgt voor betere leerprestaties

Bonhoeffer College, Bruggertstraat Enschede

Type project
Advies & realisatie
Logo (zwart)
Dijkoraad Ingenieursbureau Installatietechniek Bonhoeffer College

Algemeen

Stichting Carmelcollege kampte met klachten met betrekking tot het binnenklimaat van een van haar scholen. Ze vroeg Dijkoraad de klachten te onderzoeken om daarna het klimaatniveau op te waarderen naar het niveau Frisse Scholen klasse B. Er was nog een wens, namelijk de installaties en het gebouw zo energiezuinig mogelijk laten draaien, rekening houdend met het beschikbare budget, de duurzaamheid, de exploitatiekosten en de bedrijfszekerheid.

Specifiek

We inventariseren eerst de bestaande technische installaties. Uit diverse metingen blijkt dat het CO2-gehalte ver boven de normwaarden uitkomt. De oorzaak: het ontbreken van een goede ventilatievoorziening. Verder stellen we een EPA-U-berekening op om zicht te krijgen op het energieverbruik. In de bestaande situatie heeft het gebouw energielabel E.

Inhoud

We focussen ons op de volgende doelen: vermindering van het energieverbruik, duurzaamheid, lage exploitatiekosten, hoog comfortniveau en flexibiliteit. Om die doelen ook daadwerkelijk te bereiken en te waarborgen schrijven we een Technisch Programma Van Eisen (TPVE). Het TPVE dient als basis voor het ontwerp van de diverse technische installaties. We stellen de GPR en EPA-U-berekeningen op en voeren haalbaarheidsonderzoeken uit waarin we investeringskosten, subsidies, exploitatiekosten en terugverdientijden meenemen.

Op basis van alle gegevens maken we een Voorlopig Ontwerp (VO) met een kostenraming van de complete werktuigbouwkundige-, elektrotechnische- en regeltechnische installaties. De eisen en wensen, ook die voortvloeien uit het onderwijsconcept, verwerken we in het VO. Na goedkeuring door Stichting Carmelcollege vertalen we het VO naar een Definitief Ontwerp (DO) en een bestek inclusief de bestekstekeningen in een BIM

Het project wordt vervolgens onderhands aanbesteed. Dijkoraad begeleidt het aanbestedings- en gunningstraject plus het complete uitvoeringstraject. Tijdens de uitvoering verrichten we regelmatig tussentijdse opnames waarvan we rapportages opstellen. Tot slot voeren we de complete eindoplevering uit, inclusief de controle van de revisiebescheiden. Gedurende het gehele proces ondersteunt Dijkoraad het bouwteam. Die samenwerking verloopt goed. Nog iets waar we trots op zijn: de luchtbehandeling is uiteindelijk, in samenwerking met de architect, geheel geïntegreerd in de bestaande bouw door het toepassen van creatieve oplossingen. De complete regeltechnische installatie brengen we onder in een gebouwbeheersysteem (GBS).

Samen met de installateur monitoren we minimaal 1 jaar de installaties. We controleren dan de installaties op de juiste instellingen, het energiegebruik, het comfort, de luchtkwaliteit en de parameters. Ondertussen optimaliseren we de installatie door voor elk seizoen of periode de juiste instellingen te bepalen. Het monitoren van de complete installatie is van groot belang voor de juiste werking van de installaties, maar ook voor het energiezuinig opereren ervan. Ten behoeve van de onderhoudsperiode heeft Dijkoraad samen met architect LKSvDD, het gehele project opgezet in een BIM, LOD 500. Ook het revisiemodel is volledig in BIM aangeleverd door de installateur.

Inhoud

Kenmerken 

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege
Projectomschrijving: Revitalisatie
Type gebouw: School
Omvang: Circa 8.500 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2014 t/m 2016

Afbeelding
Dijkoraad Ingenieursbureau Installatietechniek Bonhoeffer College