Concrete tools vormen de basis van effectief beheer en onderhoud

Stichting Carmelcollege Programmamanagement

Type project
Advies & realisatie
Logo (zwart)
Dijkoraad Stichting Carmelcollege
Dijkoraad Stichting Carmelcollege

Algemeen

Stichting Carmelcollege te Hengelo ondersteunt het College van Bestuur en de Carmelscholen bij hun werkzaamheden. Het betreft in totaal 52 schoollocaties in het voortgezet onderwijs waar meer dan 4.300 medewerkers ruim 38.000 leerlingen in hun leerproces begeleiden. De medewerkers van het bestuursbureau hebben veel specialistische kennis in huis.

Dijkoraad krijgt opdracht de stichting te ondersteunen en technisch advies uit te brengen voor het in kaart brengen van de MJOP-werkzaamheden, inspectiewerkzaamheden en het opwaarderen van de installaties van de 52 schoollocaties met een totale BVO van ruim 300.000 m2.

 

Inhoud

Specifiek

De opdracht van Stichting Carmelcollege omvat de volgende onderdelen:

 • Participeren in LCE-modellen.
 • Advies met betrekking tot opwaarderen installatie conform programma Frisse Scholen klasse B.
 • Opstellen van een Energie Prestatie Advies per locatie.
 • Opstellen kostenraming waarin opgenomen: MJOP en opwaardering kosten.
 • In kaart brengen besparing exploitatiekosten.
 • Opstellen van een afwegingsmatrix en vastleggen van de prioritering voor alle 52 schoollocaties.
 • Inspecties conform de NEN 2767-methodiek.

We starten met het inzichtelijk maken van de elektrotechnische, werktuigbouwkundige en transportinstallaties die in aanmerking komen voor vervanging. Daarvoor voeren we conditiemetingen uit op locatie conform de NEN2767-methodiek. Die gegevens verwerken we in het softwarepakket O-prognose. Diverse installaties die binnen een tijdsbestek van 3 jaar vervangen moeten worden, clusteren we. We kiezen daarop een natuurlijk tijdspad voor vervanging. De voorkeur gaat daarbij uit naar installaties met vernieuwde technieken waarbij we de exploitatiekosten en de energetische kosten goed tegen elkaar afwegen.
Uiteraard kijken we verder dan het 1-op-1 vervangen van de bestaande installaties. Op basis van de uitgevoerde inspecties kunnen we de oorzaken van een aantal klimaatklachten achterhalen en bij het vervangen oplossen.

En dit leveren we op

De bijdrage van Dijkoraad aan de Stichting Carmelcollege bestaat uit het aanleveren van een standaardisatie met betrekking tot de elektrotechnische-, werktuigbouwkundige-, regeltechnische- en beveiligingstechnische installaties. We leveren onder andere de volgende tools op:

 • Een gebruikershandboek, opgesteld in nauwe samenwerking met de stichting. Dit gebruikershandboek is stichtingbreed en zorgt voor de nodige standaardisering en uniformering met betrekking tot de gehele bouwketen voor alle schoollocaties met een totale oppervlakte van ruim 300.000 m2 BVO.
 • Etivar, een speciaal ontwikkeld computerprogramma om een Programma van Eisen op te stellen. Dit programma maakt op laagdrempelige wijze aan de gebruiker van het gebouw duidelijk welke verschillende ambitieniveaus er zijn per discipline. Het programma maakt tegelijk de invloed op energetische kosten en exploitatiekosten inzichtelijk. 
 • Programma van Eisen met de technische en energetische kaders van de installaties. Naast de algemene eisen zijn er ook eisen per ruimtetype gekwalificeerd en gekwantificeerd.
 • TOMA: Technische Omschrijving Materialen en Activiteiten. In dit document staan de kwaliteitskaders van de toe te passen materialen en eisen.
 • Ontwikkeling van LCE-modellen waarbij de exploitatiekosten in balans zijn gebracht met de inkomsten van de scholen op basis van leerlingaantal prognoses voor de komende jaren.
Inhoud

Kenmerken

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege
Projectomschrijving: Programmamanagement
Type gebouw: Scholen
Omvang: Circa 300.000 m2 BVO

Afbeelding
Dijkoraad Stichting Carmelcollege