BIM maakt het ontwerp visueel

BIM zorgt voor efficiency, tevredenheid en gemak

Ontwerpen met BIM
Dijkoraad BIM Carmel College Salland Raalte

Kent u dat? De architect en de installatieadviseur maken de tekeningen en de aannemer vertaalt die informatie naar een technisch ontwerp. Tegelijkertijd bekijkt de installateur of de gevraagde installaties in het gebouw passen. In theorie lijkt alles te kloppen, maar tijdens de bouw sluit het allemaal toch niet goed op elkaar aan.

Met BIM (Building Information Modelling) is dat verleden tijd omdat we met alle betrokken partijen tegelijk in hetzelfde 3D-model werken. Past iets niet, dan is dat al in de ontwerpfase zichtbaar. Zo lossen we problemen op voor ze ontstaan.

Draagvlak en samenwerking met BIM

Het grote voordeel is dat BIM het ontwerpproces visueel maakt. BIM maakt het gemakkelijker om invloed uit te oefenen op het ontwerpproces. En dat is een enorm pluspunt. Wanneer bijvoorbeeld ook gebruikers hun input kunnen leveren, vergroot hun betrokkenheid en is het draagvlak van het ontwerp vele malen groter.

Inhoud

Werken met BIM vereist wel duidelijke afspraken. Om de onderlinge samenwerking te stroomlijnen, adviseren wij altijd een BIM-manager aan te wijzen en een BIM-protocol op te stellen.

LOD: Level Of Detail

Onze ervaring is dat bij het ontwerpen met BIM per fase een verschillend LOD-niveau gewenst is. Hoe hoger het BIM-niveau hoe gedetailleerder het 3D-model is. Voor de VO-fase volstaat LOD 100. Voor de uitvoeringsfase is minimaal LOD 400 gewenst.

BIM in de exploitatiefase

Is het gebouw eenmaal gebouwd, dan levert BIM een schat aan informatie. Het opvragen van kenmerken van delen van het gebouw is eenvoudig. Het betreffende onderdeel op internet of bij de leverancier opvragen is een kleine stap. En het opstellen van onderhoudsbestekken kan veel nauwkeuriger waardoor een betere prijsstelling mogelijk is, zonder verrassingen achteraf. 

De klassieke valkuil is het model voor exploitatie met een overkill aan informatie te vullen. Het is van belang juist de input toe te voegen die bijdraagt aan doelmatig onderhoud. Denk hierbij aan installatiedatum, levensduur, onderhoudscyclus, fabricaat en artikelnummer.