Optimaal presteren kan alleen in een goed klimaat

KSG Marianum te Groenlo

Type project
Advies & realisatie
Erfgoed
Logo (zwart)
Dijkoraad onderwijs Marianum
Dijkoraad Ingenieursbureau Marianum Groenlo

Algemeen

Scholengemeenschap Marianum Groenlo is een school voor Voorgezet Onderwijs met circa 1.000 leerlingen. Het oudste bouwdeel dateert van 1959 en heeft verschillende monumentale kenmerken waaronder een kapel met glas-in-loodramen. In 1997 breidde de locatie fors uit en verdubbelde daarmee haar bruto vloeroppervlak. Toch viel er nog wel wat te wensen over. De luchtkwaliteit in beide bouwdelen was zeer slecht en met name in de zomer liepen de temperaturen flink op. Verder was de energierekening buitenproportioneel hoog met een energielabel klasse E. Alles bij elkaar was aanleiding voor een ingrijpende renovatie. De opdrachtgever had twee wensen. De eerste was een forse verbetering van het binnenklimaat, met name de luchtkwaliteit en het thermische comfort in de zomer. De tweede gold het budget. Er was geen financiële ruimte voor actieve koeling van het gebouw. Twee tegenover elkaar gestelde wensen, want verbetering van het comfort kost doorgaans meer energie en dus meer geld.
 

Inhoud

Specifiek

Dijkoraad slaagde erin beide wensen te verwezenlijken. Allereerst namen we diverse maatregelen voor passieve koeling zoals verbetering van de thermische schil, het plaatsen van buitenzonwering en zomernachtventilatie. Vervolgens zijn er warmtepompen voor de warmteopwekking geplaatst. Daarmee kan het schoolgebouw niet alleen verwarmd, maar in de zomer ook actief gekoeld worden.

Bij de uitwerking van het ontwerp bleek dat in het nieuwere deel van het gebouw nauwelijks ruimte was voor ventilatiesystemen. We hebben dit opgelost door in de gevel natuurlijke ventilatievoorzieningen aan te brengen in combinatie met mechanische afzuiging. De aangebrachte units hebben een driedubbele functie: ventilatie, verwarming/koeling en buitenzonwering. Ze verwarmen binnenstromende lucht om tochtklachten te voorkomen. En met dezelfde techniek koelen ze binnenstromende lucht in de zomer. Een oplossing op maat, bedacht en ontworpen in samenspraak met de leverancier.

We hebben het hele gebouw voorzien van energiezuinige LED-verlichting. De verlichting wordt gestuurd door afwezigheidssensoren. Is er geen beweging, dan gaat ‘ie uit. De verlichting gaat aan via handmatige schakeling. Het centrale systeem regelt vervolgens de intensiteit van het licht via een automatische daglichtregeling. Alle schakelingen vinden dus vanuit hetzelfde systeem plaats. Door de elektrotechnische systemen en de klimaatsystemen te integreren vergrootten we de mogelijkheden en de flexibiliteit ervan.

Samen met de architect en de constructeur hebben we de installaties uitgewerkt in BIM. Juist omdat het hier een bestaand gebouw betrof met veel bouwkundige beperkingen, zoals balken en beschikbare hoogtes, waren de voordelen van geïntegreerd ontwerpen groot. Vele conflicten tussen installaties en bouwkundige elementen hebben we daardoor in een vroeg stadium onderkend én opgelost.
 

Inhoud

Kenmerken

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege
Projectomschrijving: Renovatie
Type gebouw: School
Omvang: Circa 7.800 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2016 t/m 2017

Afbeelding
Kenmerken  Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege Projectomschrijving: Renovatie Type gebouw: School Omvang: Circa 7.800 m2 BVO Uitvoeringsperiode: 2016 t/m 2017