Een goed proces voor een goed ontwerp

Carmelcollege Salland Raalte

Type project
Advies & realisatie
Logo (zwart)
Carmel College Salland
Dijkoraad Carmel College Salland Raalte

Algemeen

In Raalte diende er een nieuwe school te worden gerealiseerd bestemd voor HAVO en VWO studenten. Dijkoraad heeft de kans gekregen van de opdrachtgever om vanaf het beginstadium mee te denken, wat positief heeft uitgepakt voor het eindresultaat. Er zijn technische oplossingen gerealiseerd die goed aansluiten bij de onderwijsvisie van de opdrachtgever. Het ontwerp is gebaseerd op energiezuinigheid, duurzaamheid, lage exploitatiekosten, hoog comfortniveau en flexibiliteit.

Specifiek 

In dit project zijn de ontwerpfases doorlopen die een goed ontwerp van grof naar fijn mogelijk maken. Eerst heeft Dijkoraad een Technisch Programma van Eisen (TPvE) opgesteld. Het Programma van Eisen dient als basis voor het ontwerp van de diverse technische installaties.

Inhoud

In het kader van het ontwerpen van een energiezuinig gebouw zijn GPR, EPA-U en EPC berekeningen opgesteld waarbij eveneens de optimale waarden voor de thermische schil zijn bepaald. Van diverse energiezuinige ontwerpen zijn haalbaarheidsrapporten opgesteld, waarbij ook de subsidiemogelijkheden zijn meegenomen. De rapporten zijn compleet voorzien van investeringskosten, subsidies, exploitatiekosten en terugverdientijden. Een specifiek haalbaarheidsonderzoek is verricht voor de  mogelijke toepassing van het BaOpt systeem.

Na het bespreken en goedkeuren van het TPvE, de haalbaarheidsonderzoeken en het beschikbare budget is het Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld. Hierin zijn de complete werktuigbouwkundige-, elektrotechnische- en regeltechnische installaties globaal omschreven en geheel voorzien van de kostenraming. De eisen en wensen zijn hierin volledig verwerkt en er is rekening gehouden met het onderwijsconcept. Hierna is het VO verder uitgewerkt naar een VO+. Het project is aanbesteed als zijnde een Engineer & Build traject, waarbij de installateur de detail engineering heeft verricht. Het aanbestedings- en gunningstraject is eveneens door Dijkoraad begeleid.

Dijkoraad heeft het complete vervolgtraject begeleid als toetsende partij. De engineering van de installateur is gecontroleerd op juistheid ten aanzien van de energiezuinigheid, duurzaamheid, lage exploitatiekosten, hoog comfortniveau en flexibiliteit. 

De complete regeltechnische installatie is voorzien van een gebouwbeheersysteem (GBS), waarbij Dijkoraad gedurende een periode van minimaal 1 jaar de monitoring verricht, samen met de installateur. De installaties worden hierbij gecontroleerd op de juiste instellingen, energiegebruik, comfort, luchtkwaliteit en parameters. Waar nodig wordt de installatie geoptimaliseerd door de juiste instellingen in het stookseizoen, zomerperiode en voor- en naseizoen te bepalen. In overleg met de installateur en de gebruiker worden eventuele verstellingen verricht. 

Het monitoren van de complete installatie is van groot belang voor de juiste werking van de installaties, maar tevens voor het energiezuinig opereren van de geselecteerde, energiezuinige, installaties.

Inhoud

Kenmerken 

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege
Projectomschrijving: Nieuwbouw
Type gebouw: School
Omvang: Circa 8.800 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2013 t/m 2016

Afbeelding
Dijkoraad Carmel College Salland Raalte