Een gerust gevoel

De NEN3140: want u kunt het maar beter zeker weten

NEN3140
Dijkoraad NEN3140 Inspectie

Als gebouweigenaar bent u op elk moment eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen die in uw gebouw aanwezig zijn. Volgens de Arbowet is de eigenaar of huurder verplicht beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie te waarborgen. De wet schrijft niet voor hoe dit gedaan moet worden. Ze vermeldt alleen dat de NEN3140 een middel is om aan de wetgeving te voldoen.

Steeds vaker vragen ook verzekeringsmaatschappijen en gemeenten naar een NEN3140-rapport. Wilt u het zeker weten? Laat Dijkoraad uw organisatie dan begeleiden bij de implementatie van deze norm. Wij kennen hem inmiddels als onze broekzak.

Inhoud

Wat houdt de NEN3140 inspectie in?
De NEN3140 is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1.000 V wisselspanning en 1.500 V gelijkspanning. De norm omschrijft aan welke eisen uw elektrotechnische installaties moeten voldoen. Hoewel de NEN3140 niet verplicht is, kiezen veel werkgevers/gebouweigenaren er toch voor. Simpelweg omdat ze er dan zeker van zijn dat ze aan hun verplichtingen voldoen.

Implementatie
Dijkoraad ondersteunt u bij het implementatietraject van NEN3140. Op basis van de wettelijke verplichtingen, uw eisen en wensen maken wij een op maat gesneden beheer- en inspectieplan voor het werken aan en met uw elektrotechnische installaties. Dat betekent concreet:

  • We brengen de risico’s in kaart;
  • We stemmen de werkmethoden af op de risico’s;
  • We benoemen per functie wat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Dit geeft u de zekerheid dat vakbekwame handen op een veilige manier aan de installaties werken.

Bij de eerste NEN3140 inspectie voeren we een risico inventarisatie uit. Aan de hand daarvan bepalen we de frequentie van de her inspecties.