Van traditionele tot geïntegreerde contracten

Aanbestedingen van begin tot eind met kennis van zaken

Aanbestedingen
Aanbestedingen Dijkoraad Twickel College Hengelo

Aanbestedingen toen en nu
Vroeger liepen aanbestedingen via een traditioneel traject. Tegenwoordig zijn er veel meer vormen om de realisatie van een gebouw mogelijk te maken. Het grootste verschil is dat bij de niet-traditionele vormen de uitvoerende partij eerder bij het ontwerp wordt betrokken.

Wat in uw situatie de beste keuze is, is geheel afhankelijk van uw wensen voor het gebouw, het traject en bij wie u de verantwoordelijkheid wilt leggen tijdens de bouw en eventueel de onderhoudsperiode. Dijkoraad adviseert met kennis van zaken en begeleidt desgewenst aanbestedingen van begin tot eind.

 

Inhoud

Duurzaamheid
Bij duurzaamheid denken we vaak als eerste aan energie en milieu. Maar duurzaamheid gaat ook over toekomstbestendigheid, gebruikskwaliteit en de gezondheid van een gebouw. Wie het goed wil aanpakken, houdt al in het ontwerp rekening met deze aspecten. Bijvoorbeeld door te kiezen voor flexibiliteit van de installaties. Uw gebouw is dan in de toekomst ook geschikt om gebruikt te worden voor doeleinden die u nu nog niet kunt voorzien.

Een handige tool om de duurzaamheid van een gebouw vast te stellen is GPR Gebouw. Met de software van GPR Gebouw heeft u in elke fase in zicht, vanaf het ontwerp tot en met de realisatie en exploitatie. Dijkoraad heeft gediplomeerde GPR Gebouwexperts en gediplomeerde GPR Gebouwassessors in dienst. Wilt u een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) of een Nul Op de Meter (NOM) bouwen? Wij weten precies hoe u dat voor elkaar krijgt.

Veiligheid
Veiligheid voor alles. Dus nemen we essentiële aspecten zoals legionellapreventie, toegangscontrole en brandveiligheid mee in het ontwerp. We willen bovendien een gevoel van veiligheid creëren. Dus hebben we ook aandacht voor de terreinverlichting en de uitstraling van het gebouw.

Uitvoeringsbegeleiding tijdens de aanbesteding
En dan komt het moment dat het projectteam de theorie in de praktijk brengt. Dijkoraad bewaakt tijdens de uitvoering de kwaliteit, de planning en het budget. We geven sturing en informeren u frequent en helder over de voortgang. Geconstateerde afwijkingen worden gerapporteerd.

De uitvoerende partijen melden na oplevering het project ‘gereed’. Hierna volgt een finale toets en sluiten we de uitvoeringsfase formeel af. Wat ons betreft is het werk dan nog niet klaar. Het is van belang dat tijdens de exploitatiefase de prestaties van het project gemonitord worden. Hoe werkt het gebouw in de praktijk? Hoe ervaren de gebruikers het klimaat? Monitoring zorgt ervoor dat u uw doelstellingen niet alleen behaalt maar ook behoudt.

Aanbestedingen van begin tot eind
Kiest u voor Dijkoraad dan heeft u toegang tot veel expertise. Kennis én ervaring die in elke fase van de aanbesteding voor de juiste input zorgt.