Bouwkundige én technische MOP’s

Een robuust meerjarenonderhoudsplan loont

Meerjarenonderhoudsplan
Dijkoraad Meerjarenonderhoudsplan MOP

De termen Meerjarenonderhoudsplan en Meerjarenonderhoudsprognose of -begroting worden vaak door elkaar gebruikt. De een kort het af als MOP de ander als MJOP. In alle gevallen gaat het om hetzelfde.

Voordat u een MOP laat opstellen bepaalt u wat u ermee wilt bereiken. Gaat het om een kostenindicatie voor de komende jaren? Of wilt u een gedetailleerd overzicht dat u zó aan een aannemer of installateur kan verstrekken om af te prijzen? De ene variant heeft een MOP met meer details nodig dan de andere variant. Komt u er op enig moment niet meer uit met uw MOP? Wij helpen u graag.

Inhoud

Meerjarenonderhoudsplan voor goedwerkende installaties
Dijkoraad stelt meerjarenonderhoudsplannen op voor zowel de bouwkundige elementen als de technische installaties. In deze plannen geven wij aan wanneer welk preventief onderhoud verricht moet worden.

Wij adviseren u ook. Over wanneer bouwkundige elementen en of installatieonderdelen vervangen moeten worden. En we geven u een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten en vervangingskosten voor de komende jaren. Veelal wordt een MOP opgesteld voor de komende 10 jaar. Maar een langere of kortere periode kan natuurlijk ook.

Onderhoud- en uitvoeringsbegeleiding
Uit het meerjarenonderhoudsplan destilleert u eenvoudig een jaarplan. In zo’n jaarplan staan de onderhoudswerkzaamheden voor het lopende of komende jaar. U kunt die werkzaamheden zelf aanbesteden en begeleiden of u laten ondersteunen door Dijkoraad. Op onderdelen of gedurende het gehele traject, van aanbesteding tot en met uitvoeringsbegeleiding. Wij sturen de werkzaamheden aan, begeleiden de uitvoerende partijen en controleren het uitgevoerde werk. En als u wilt, controleren wij de facturen op tarieven en op realiteit. Zo bent u met een goed meerjarenonderhoudsplan verzekerd van het goed functioneren van de installaties.