Zelf in control

Rijksmuseum Amsterdam

Type project
Onderhoudsmanagement
Erfgoed
Logo (zwart)
Rijksmuseum Amsterdam Dijkoraad

Algemeen 

Per 1 januari 2017 draagt het Rijksvastgoedbedrijf alle onderhoudstaken over aan het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum heeft onderzocht welk soort onderhoudscontracten het beste passen bij het beleid om een topmuseum te zijn en bij het primaire proces van het museum. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het Rijksmuseum besloten om korte lijnen te hebben met de partijen die het onderhoud daadwerkelijk uitvoeren en om met die partijen inspanningsverplichtingen overeen te komen. De onderhoudscontracten worden in eerste instantie aangegaan voor een periode van vier jaar met een aantal keer de optie tot een jaar verlenging. Voor het merendeel van die contracten is daarom een Europese aanbesteding gehouden. Dijkoraad is hier als onafhankelijke partij voor ingeschakeld. 

 

Inhoud

Specifiek 

Dijkoraad heeft in opdracht van het Rijksmuseum meerdere bestekken opgesteld voor het preventief en correctief onderhoud van de technische installaties. De bestekken zijn opgesteld op basis van een inspanningscontract, waarbij ook zogenaamde kritische prestatie indicatoren zijn opgenomen.

In de onderhoudsbestekken is per element ondubbelzinnig en nauwkeurig omschreven welke inspanningen van de onderhoudspartij worden verlangd en in welke frequentie. De wettelijke onderhoudsverplichtingen en certificeringen zijn duidelijk onderdeel van de in de bestekken omschreven werkzaamheden. De onderhoudsbestekken zijn opgesteld op basis van de NL/SfB-systematiek. 

Tijdens het opstellen van de bestekken is er nauw contact geweest tussen alle betrokken partijen. Wekelijks werden de resultaten gedeeld en iedere twee weken vond er op een vast moment een voortgangsoverleg plaats. 

Kenmerken 

Opdrachtgever: Rijksmuseum
Projectomschrijving: Onderhoudsbestek
Type gebouw: Monumentaal museum
Omvang: Circa 46.500 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2016

Afbeelding
Dijkoraad Robert Olde Scholtenhuis
Adviseur Advies & Realisatie Robert Olde Scholtenhuis