Brede kennis en expertise

Slot Loevestein

Type project
Onderhoudsmanagement
Energie
Erfgoed
Logo (zwart)
Dijkoraad Ingenieursbureau Slot Loevestein

Algemeen

Voor de Stichting Museum Slot Loevestein heeft Dijkoraad diverse werkzaamheden verricht inzake beheer en onderhoud van het monumentale pand te Poederoijen. 
Het gaat om NEN2767 inspecties, Meerjarenonderhoudsplanning, onderhoudsbestek plus aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding.

Specifiek 

NEN2767 inspecties  en Meerjarenonderhoudsplanning

Dijkoraad heeft een NEN2767 inspectie uitgevoerd voor de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties van het Slot Loevestein en de bijbehorende gebouwen. Tevens is er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de komende jaren.

Inhoud

Onderhoudsbestek en aanbesteding

Dijkoraad heeft een onderhoudsbestek opgesteld voor het preventieve en correctieve onderhoud aan de  werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties van Slot Loevestein en de bijbehorende gebouwen. Dit onderhoudsbestek is opgesteld op basis van een inspanningscontract met daarin opgenomen een aantal KPI’s (kritische prestatie indicatoren). In het onderhoudsbestek is per element ondubbelzinnig en nauwkeurig omschreven welke inspanningen van de onderhoudspartij worden verlangd en in welke frequentie. De wettelijke onderhoudsverplichtingen en certificeringen zijn duidelijk onderdeel van de in de bestekken omschreven werkzaamheden. De onderhoudsbestekken zijn opgesteld op basis van de NL/SfB-systematiek en is aanbesteed voor een periode van vijf jaar. 

Uitvoeringsbegeleiding

Dijkoraad ondersteunt Stichting Museum Slot Loevestein bij het technisch beheer en onderhoud van het slot en de bijbehorende gebouwen. Gedurende een dag per week is een medewerker van Dijkoraad op locatie aanwezig.


Kenmerken 

Opdrachtgever: Stichting Museum Slot Loevestein
Projectomschrijving: NEN2767 inspectie , opstellen onderhoudsbestek, aanbesteden onderhoud, Uitvoeringsbegeleiding beheer en onderhoud
Type gebouw: Monument
Omvang: Circa 6.300 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2016