Onze historie, daar moet je voorzichtig mee zijn

Rijksmonumentale woning Slochteren

Type project
Erfgoed
Logo (zwart)
Woonboerderij Slochteren CVW
Woonboerderij Slochteren CVW

Algemeen 

Deze Rijksmonumentale woning is een keuterij naar Oldambtster boerderijtype met drie "krimpen" in de zijgevel. Dit is een boerderijtype dat vooral in het Oldambt in het oosten van de provincie Groningen voorkomt. Het woonhuis en de schuur zijn hierbij in elkaars verlengde gebouwd. Daarnaast heeft het een kenmerkend forse schoorsteen met bord boven het voorschild van het brede zadeldak. Dijkoraad heeft de de engineering van de renovatie verzorgd en de uitvoering begeleid. 

Specifiek 

Dijkoraad is betrokken bij het complete traject van bouw- en constructief technische inspecties tot en met (seismische) engineering en de uitvoering van het veilig maken en versterken van de High Risk Building Elements (HRBE's). HRBE’s zijn de gebouwonderdelen die door hun vorm kwetsbaar kunnen zijn en daardoor bij een aardbeving gevaar kunnen opleveren en mogelijk schade of letsel veroorzaken.

Inhoud

Op basis van constructieve berekeningen en monumentenexpertise heeft Dijkoraad een rapportage opgesteld, waarin tevens aanbevelingen zijn gedaan om enerzijds de veiligheid te kunnen waarborgen middels versterkende maatregelen en anderzijds deze maatregelen af te zetten tegenover het behoud van de monumentale waarden van het gebouw.

Dijkoraad voert het complete engineeringstraject uit inclusief vergunningsprocedure. Daarnaast begeleidt Dijkoraad de aanbesteding en de bouwwerkzaamheden. Het doel van deze werkzaamheden is om middels een Extended Visual Screening (EVS) van de woning een beter beeld te krijgen van de constructieve opbouw en van risicovolle gebouwonderdelen, zoals schoorstenen, balkons en ornamenten. Dat betekent dat tijdens deze uitgebreide inspectie de woning, zowel op constructief als bouwkundig niveau is geïnspecteerd.

Inhoud

Kenmerken

Opdrachtgever: Centrum Veilig Wonen
Projectomschrijving: Restauratie aardbevingsschade
Type gebouw: Rijksmonumentale woning
Omvang: Circa 185 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2016-2017

Afbeelding
Woonboerderij Slochteren CVW