Slimme aanpak stelt geschiedenis weer voor jaren veilig

Museum Volkenkunde

Type project
Onderhoudsmanagement
Advies & realisatie
Erfgoed
Logo (zwart)
Dijkoraad museum Volkenkunde
Dijkoraad museum Volkenkunde

Algemeen 

Museum Volkenkunde is een rijksmuseum in Leiden. Het is gevestigd in een monumentaal pand uit 1870, gebouwd als academisch ziekenhuis in de stijl van de Franse barok en geplaatst op een van de bastions nabij de Steenstraat. Dit object, een rijksmonument in categorie II van het Rijksvastgoedbedrijf, bestaat uit een lange vleugel met daaraan drie dwarsvleugels van verschillende lengte plus een paviljoen. In 1999 wordt het ziekenhuisgebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt voor Museum Volkenkunde. Bij deze ingrijpende verbouwing zijn alleen de gevels en de kapconstructie gehandhaafd. Dijkoraad mocht voor Museum Volkenkunde een MJOP opstellen en advies uitbrengen voor een nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Inhoud

Specifiek

MJOP
Dijkoraad stelt op verzoek van Museum Volkenkunde een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op voor de museumgebouwen. Het uitgangspunt vormt een inventarisatie van het huidige beheer en onderhoud. Hiervoor voeren we inspecties conform NEN2767 uit. De inspecties bestaan uit een visuele opname en een kwalificatie van de gebouwgebonden installaties en de bouwkundige gebouwelementen van het exterieur en interieur. De aanwezige procesgebonden installaties en het meubilair laten we hierbij buiten beschouwing. 
We verwerken alle gegevens in het softwarepakket O-Prognose en stellen een MJOP op volgens de NL/SfB-codering. Hierin geven we ook de financiële consequenties van de onderhoudsactiviteiten voor de komende 40 jaar aan. Dit is inclusief toekomstige vervangingsinvesteringen.

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
Dijkoraad ontwerpt een volledig nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie ter vervanging van de aanwezige, sterk verouderde installaties. In dit ontwerp voorzien we ook de naastliggende panden het Paviljoen, de Kiosk en het Boerhavegebouw van een nieuwe installatie. De nieuwe brandmeldinstallatie beschermt de collectie en de ontruimingsinstallatie zorgt ervoor dat publiek en personeel bij calamiteiten het gebouw tijdig kunnen verlaten. Op de hoofdbrandmeldcentrale en de ontruimingscentrale sluiten we ook de Kiosk en het Boerhavegebouw aan. Het Paviljoen krijgt een eigen centrale die we opnemen in een netwerk. In beide centrales is alle informatie beschikbaar en kan de de gehele installatie worden aangestuurd. 

Securitysysteem
Op advies van Dijkoraad installeert het museum een compleet nieuw securitysysteem: Cemacs. Dit securitysysteem integreert alle beveiligingsinstallaties. De medewerkers in de meldkamer krijgen nu bij een alarmmelding direct een plattegrond te zien waarbij ze kunnen inzoomen op de locatie van de melding. Verder kunnen brandmeldgroepen worden overbrugd, ontruimingen gegenereerd en toegang worden verleend; alles met de juiste camerabeelden bij de hand. Alle beveiligingsinstallaties worden op afstand gemonitord door middel van een Remote Operation Centre. Op deze manier blijven de beveiligingsinstallaties altijd op niveau en kan het museum bij storingen tijdig en gericht actie nemen.

We zorgen ervoor dat het museum gewoon geopend kan blijven tijdens de inspecties, het aanbrengen van de installaties en het testen ervan. Om de veiligheid van het publiek te garanderen, blijven de bestaande systemen tijdens de werkzaamheden operationeel. Dankzij dagelijkse afstemming en de inzet van alle betrokkenen verloopt dit project succesvol van begin tot eind.

Inhoud

Kenmerken 

Opdrachtgever: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
Projectomschrijving: Renovatie
Type gebouw: Rijksmonument/ Museum
Omvang: Circa 14.900 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2015 - 2020

Afbeelding
Dijkoraad museum Volkenkunde