Draagvlak creëren: dat moet je kunnen

Klooster Dolphia

Type project
Erfgoed
Logo (zwart)
Klooster Dolphia
Dijkoraad Klooster Dolphia Renovatie

Algemeen 

Klooster Dolphia is een voormalig klooster van de Orde van Kapucijnen bij de wijk Dolphia in Glanerbrug nabij Enschede. Het werd gebouwd vanaf 12 augustus 1936 en was als klooster in gebruik van 1937 tot 1996. Dijkoraad was betrokken bij het management van het gehele restauratietraject, zowel bouwkundig als installatietechnisch, van inspecties, bestekvorming en aanbesteding tot en met de begeleiding van de restauratie van het interieur en exterieur.

Specifiek 

Een uiterst gecompliceerd project van begin tot eind en op alle fronten. De grootste uitdagingen hierbij waren de communicatie met alle stakeholders zoals overheid, huurders en betrokken uitvoerende partijen, het creëren van maatschappelijk draagvlak in de omgeving en het controleren van veel verschillende financiële stromen.

Inhoud

Daarnaast was het de prioriteit om aan zoveel mogelijk wensen en eisen van zowel opdrachtgever als gebruikers te voldoen, zonder dat daarbij het monumentale karakter van het gebouw tekort werd gedaan.
We hebben met veel verschillende disciplines en partijen onderhandeld, waarbij ook de eindgebruikers een belangrijke inbreng hadden. Hiervoor was het nodig om alle partijen eensgezind te krijgen om met zo min mogelijk tegenwerking het project te laten slagen. Qua budget was dit één van de grotere restauraties in de afgelopen jaren landelijk.

Klooster Dolphia is volledig gerestaureerd, zowel qua interieur als exterieur, waarbij tevens de installaties zijn vervangen. Het interieur is volledig gerevitaliseerd, waardoor het nu volledig geschikt is als bedrijfsverzamelgebouw. Hierbij is rekening gehouden met het terugbrengen van de oude en originele gangenstructuur van het klooster, waarbij we de bouwsporen op een innovatieve wijze hebben kunnen behouden.

Inhoud

Kenmerken 

Opdrachtgever: Wooncorporatie De Woonplaats
Projectomschrijving: Renovatie/herbestemming
Type gebouw: Rijksmonument klooster
Omvang: Circa 5.600 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2012-2014 

Afbeelding
Dijkoraad Klooster Dolphia Renovatie