Sterk staaltje duurzame techniek

Renovatie Huis van de Stad gemeente Apeldoorn

Type project
Advies & realisatie
Logo (zwart)
Dijkoraad Stadhuis Apeldoorn gevelaanzicht

Algemeen

Waar krijgen mensen energie van? Wat houdt medewerkers gezond? Hoe kunnen klanten, bezoekers en medewerkers in het Huis van de Stad verleid worden om elkaar te ontmoeten?

Het stadhuis moet een Huis van de Stad en een thuis voor de medewerkers worden waarin de overheid, inwoners en bedrijven van Apeldoorn samen het beste voor de stad en haar omliggende kernen te brengen. De gemeente Apeldoorn is gestart met het ontwerpen van een grote renovatie en herinrichting van het stadhuis. Het noodzakelijk groot onderhoud wordt aangegrepen om gemeente Apeldoorn op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en dienstverlening te moderniseren. 

Inhoud

Specifiek

Het doel is dat het gebouw er ook ná 2045 nog staat en toekomstwaarde heeft. Door nu zorgvuldig te renoveren en daarna structureel te onderhouden blijft het gebouw vitaal voor de toekomst. De onzekerheid van dit toekomstperspectief is het mogelijke veranderlijke gebruik: is het gebouw over 25 jaar nog steeds een gemeentehuis? Dat is afhankelijk van ontwikkelingen rond de functie en taken van de lokale overheid, maar ook op het gebied van technologie en demografie.
Een gebouw dat 100 jaar lang mee kan moet vooral flexibel zijn om verschillende hoofdfuncties onder te brengen. Om anders in te delen en op te delen voor meerdere gebruiksfuncties zoals wonen, werken, ontspannen en om verschillende serviceconcepten in onder te brengen. Daarbij is het essentieel om andere vormen van mobiliteit te ondersteunen en om betekenis te blijven geven aan deze plek in Apeldoorn door waarde toevoeging aan de omgeving van de binnenstad.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Apeldoorn al veel stappen gemaakt met het verduurzamen van hun stadhuis. Zo is er al een bodemwarmtesysteem aanwezig, een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken van gas en kolen. Echter het afgiftesysteem, het systeem dat ervoor zorgt dat de warmte (en koude) op de juiste plek komt, sloot niet goed aan waardoor kostbare energie verloren ging. Dijkoraad heeft een innovatief duurzaam afgiftesysteem ontworpen, met onder andere klimaatplafonds, dat beter aansluit. Zo kan de huidige bestaande bodemwarmte opwekker optimaal energetisch functioneren én is het comfort verbeterd. Bijkomend gevolg is nagenoeg geen energieverbruik, dat weer aansluit bij de doelstelling van de gemeente om flink op energiekosten te besparen. 

Andere robuuste slimme oplossingen kunnen worden toepast doordat Dijkoraad (als één van de weinige in Nederland, en ja, daar zijn we best trots op), heel exact de isolatiewaarde van de bestaande schil kan meten. Op die manier wordt heel exact bepaald waar er bouwfysisch geëngineerd dient te worden.

Tot slot is het Smart Building principe toegepast waar verschillende systemen samen komen en met elkaar communiceren. Met als functionaliteit real-time inzicht geven in het gebruik van het gebouw en het eenvoudig vinden van werkplekken en vergaderzalen. Het gebouwbeheerssysteem communiceert met agenda’s, als een ruimte niet wordt gebruikt worden de installaties uitgeschakeld en voorkom je hiermee onnodige verbruik van verwarming en verlichting.

Het project gaat nu de Technisch Ontwerpfase in, waar Dijkoraad prominent aanwezig blijft. Zo zijn we betrokken bij de selectie van de uitvoerende partijen en hebben we een coördinerende rol. Naar verwachting wordt het gebouw in 2020 opgeleverd.

Inhoud

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Projectomschrijving: Revitalisatie
Type gebouw: Utiliteit
Omvang: Circa 25.866 m2 BVO
Ontwerp periode: 2016 t/m 2017
Uitvoering: 2018 t/m 2020

 

Afbeelding
Dijkoraad Stadhuis Apeldoorn
Dijkoraad Robert Olde Scholtenhuis
Adviseur Advies & Realisatie Robert Olde Scholtenhuis