Herbestemming en transformatie van monumentaal vastgoed

Behoud door gebruik

Herbestemming

De herbestemming en transformatie van monumentaal vastgoed is een actueel thema. Een vak apart waarbij steeds de juiste balans gevonden moet worden tussen aanpassingen aan de huidige eisen, verduurzaming van het gebouw en het behoud van cultuurhistorische waarden. Dijkoraad heeft daarvoor alle benodigde kennis en expertise in huis. Zowel op bouwkundig als op installatietechnisch gebied. Deze bundeling van kennis maakt dat wij u zowel strategisch als functioneel ondersteunen.

Inhoud

Kansen en risico's van herbestemming
Kansen en mogelijkheden, risico’s en beperkingen. We brengen ze allemaal in kaart. Vervolgens verrichten we verder onderzoek. Zo kijken we naar de bouwhistorische en bouwtechnische staat van het gebouw en de daaraan gekoppelde kostenraming. Ook onderzoeken we de marktbehoefte en de randvoorwaarden vanuit planologische en ruimtelijke ontwikkeling. In overleg met de opdrachtgever werken we een aantal varianten uit en maken we een exploitatiebegroting. Zo krijgt u inzicht in de financiële haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden bij de mogelijkheden voor de herbestemming van een gebouw.

En dan: het vervolgtraject
Een herbestemming is pas geslaagd als het gebouw een nieuwe, rendabele functie heeft gekregen. Wij zoeken gericht naar geschikte gebruikersgroepen en benaderen eventuele investeerders met een doordacht en rendabel plan. Want plannen maken is één ding. Wij voeren ze ook graag uit zodat u aan het eind van de rit denkt: ja, zo is het goed.