Gecertificeerde legionella beheersplannen: een hele zorg minder

Risicoanalyse en preventiemaatregelen leiden tot een doordacht legionella beheersplan

Legionellapreventie
Dijkoraad Legionella Beheersplan Preventie

De legionellabacterie kwam in 1999 voor het eerst groots in het nieuws toen Nederland te maken kreeg met een grootschalige legionellabesmetting. Het ministerie van VROM stelde daarop een 'tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater' op. In 2004 veranderde deze tijdelijke regeling in een Algemene Maatregel van Bestuur met voorschriften voor het maken van een risicoanalyse, een legionella beheersplan en een logboek.

Met de invoering van de nieuwe Drinkwaterwet op 1 juli 2011 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving op dit gebied. Zo mogen alleen BRL 6010-gecertificeerde bedrijven zoals Dijkoraad legionella risicoanalyses en legionella beheersplannen opstellen.

Inhoud

Legionella risicoanalyse
Bij het opstellen van een risicoanalyse bepalen we op basis van een aantal richtlijnen of, en zo ja in welke mate, er kans is op groei van legionellabacteriën in het systeem. Dijkoraad kan twee soorten risicoanalyses uitvoeren: een uitgebreide en een beperkte. Welke analyse nodig is in uw situatie hangt af van het soort tappunten in uw gebouw.

Uitgebreide analyse
Een uitgebreide legionella risicoanalyse is nodig als in uw gebouw tappunten aanwezig zijn waar inadembare aerosol vrijkomt. Dat zijn tappunten waar water wordt verneveld, zoals douches. Tijdens de analyse controleren we de totale waterinstallatie en brengen we eventuele risico’s op legionellagroei helder in kaart.

Beperkte analyse
Bij installaties zonder dergelijke tappunten volstaat in principe een beperkte risicoanalyse. We inventariseren dan de aanwezige tappunten en geven aan welke risico’s er zijn. Wij adviseren overigens om altijd periodiek controles uit te voeren. Het laat de buitenwereld zien dat u legionella serieus neemt.

Risicofactoren
De volgende vier factoren dragen het meeste bij aan vermeerdering van legionellabacteriën:

 1. Een watertemperatuur tussen de 25°C en 50°C;
 2. Stilstaande hoeveelheden water in het systeem;
 3. Een lange verblijftijd van water in het systeem;
 4. De aanwezigheid van sediment in het systeem.

Legionella beheersplan
Het Legionella Beheersplan baseren we op de uitkomsten van de risicoanalyse. In het beheersplan beschrijven we de periodieke maatregelen, zoals het doorspoelen van leidingen met water boven de 60°C. Dit soort maatregelen dient u in een logboek bij te houden voor de toezichthouder.

De risicoanalyse, het beheersplan en de periodieke maatregelen zijn verplicht voor eigenaren van onderstaande collectieve leidingwaterinstallaties:

 • Zorginstellingen, met uitzondering van woningen met beperkt toezicht;
 • Gebouwen met een logiesfunctie;
 • Opvangcentra voor asielzoekers;
 • Gebouwen met een celfunctie;
 • Badinrichtingen;
 • Kampeerterreinen;
 • Jachthavens;
 • Truckstops;
 • Bed & Breakfast-locaties.

BRL 6010
Zoals hierboven beschreven mogen alleen BRL 6010-gecertificeerde bedrijven legionella risicoanalyses en legionella beheersplannen opstellen. Dijkoraad is door keuringsinstantie Kiwa volgens BRL 6010 gecertificeerd. Wij nemen op professionele wijze het traject voor legionellapreventie uit handen en zorgen ervoor dat u snel en volledig voldoet aan uw wettelijke verplichtingen. Een hele zorg minder.