Unieke combinatie van restauratie bouwkundig én installatietechnisch

Havezathe Oldengaerde

Type project
Monumenten
Logo (zwart)
Dijkoraad Monumentenzorg Havezathe Oldengaerde

Algemeen

Havezathe Oldegaerde is één van de weinige goed bewaarde Drentse havezaten.  Het gebouw heeft een beschermde status en is geregistreerd als Rijksmonument. Het in oorsprong vroeg-15de-eeuwse huis is in het begin van de zeventiende eeuw vergroot met twee ondiepe zijvleugels, die haaks op het hoofdgebouw staan en in 1717 voorzien van een nieuwe voorgevel van pilasterarchitectuur in classicistische stijl.

Tegenwoordig is het Drentse Landschap eigenaar van Havezathe Oldengaerde te Dwingeloo, en heeft Dijkoraad opdracht gegeven tot het opstellen van een restauratieplan voor de Havezathe met naastgelegen gebouwen.  

Inhoud

Specifiek

In  het projectteam was Dijkoraad als restauratiedeskundige betrokken bij het cascoherstel van opname en planvorming tot en met begeleiden van de restauratie. Doelstelling van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de huidige bouwkundige- en constructieve staat van de gebouwen, waarbij de schades van alle gebouwelementen, inclusief fundering en constructies zijn geïnventariseerd.  Qua installatietechniek heeft Dijkoraad zowel een inventarisatie van de gebouwgebonden installaties gedaan als een installatieadvies ontworpen, waarbij op een innovatieve wijze is gekeken naar het verduurzamen van het complete object.  Met dit als uitgangspositie was het mogelijk om een goed restauratieplan ten behoeve van de herbestemming te kunnen opstellen. Het gebouw is zowel interieur- als exterieurmatig geïnspecteerd. 

Kenmerken 

Opdrachtgever: Het Drentse Landschap Projectomschrijving: Herbestemming en duurzaamheid Type gebouw: Monument Omvang: Circa 2.264 m2 BVO Uitvoeringsperiode: 2015-2017 

Afbeelding
Dijkoraad Monumentenzorg Havezathe Oldengaerde
Dijkoraad Margret Brons-Rocks
Adviseur Monumenten Margret Brons-Rocks