Een brandbrief aan de erfgoedsector

Hoe houden we ons erfgoed brandveilig?

Nieuws
Dijkoraad Dijkoraad Viavesta Erfgoed Brandveiligheid Monumenten Brand Monument

We zijn het er allemaal over eens, een gebouw moet brandveilig zijn. Maar wie is daar verantwoordelijk voor? Maar wie bepaalt wanneer een gebouw brandveilig is? En hoe gaan we om met de monumentale waarden bij het nemen van brandveiligheidsmaatregelen?

Vaak is er sprake van tegengestelde belangen, terwijl alle partijen uiteindelijk hetzelfde doel hebben, namelijk een brandveilig gebouw met behoud van monumentale waarden. En waar, mocht het onverhoopt toch nodig zijn, op een veilige manier gevlucht kan worden. 
 
Wat opvalt aan de huidige wet- en regelgeving is het gebrek aan regels omtrent schadebeperking aan gebouwen. Terwijl bij panden met monumentale waarden dat juíst ook belangrijk is, naast het voorkomen van letsel bij mens en dier.

Inhoud

Daarnaast maakt de aanstaande invoering van Bouwbesluit Bouwwerken Leefomgeving en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in 2019 (verwachting) dat de rol van de overheid verandert. Het doel van dit besluit is om de kwaliteitsborging van de bouw expliciet neer te leggen bij marktpartijen en de positie van de opdrachtgever te versterken. Uitgangspunt van het nieuwe wetsvoorstel is dat de overheid de kaders stelt, maar dat de marktpartijen zelf de verantwoording dragen voor de kwaliteitsborging daarvan. 

Reden genoeg voor Dijkoraad om, in samenwerking met Dijkoraad Viavesta, bewustwording te creëren over dit onderwerp. Dijkoraad is een ERM-gecertificeerd erfgoed-adviesbureau en Dijkoraad Viavesta is KIWA-gecertificeerd als adviesbureau op het gebied van brandveiligheid. We bundelen onze krachten en delen onze kennis graag.

Daarom organiseren wij lezingen en kennisdagen rondom het thema brandveilig erfgoed. De geplande kennisdag van 26 juni is inmiddels volgeboekt. Maar op 4 september volgt een nieuwe kennisdag. Daar krijgt u antwoord op vragen als: wat kunnen we doen om erfgoed brandveiliger te maken? Wat geeft de wet- en regelgeving ons voor handvatten? En welke oplossingen zijn mogelijk met behoud van cultuurhistorische waarden? U kunt zich alvast hier aanmelden voor de kennisdag in het najaar.

Door het delen van onze kennis en praktijkervaring willen wij meer aandacht vragen voor dit onderwerp. Wilt u op de hoogte blijven van de kennisdagen? Laat uw gegevens dan hier achter; dan krijgt u updates over nieuwe data. Voor meer informatie, kunt u ons bereiken via academy@dijkoraad.nl of 038 - 22 22 009.