Wij denken dat het beter kan

Is uw vastgoed comfortabel, toekomstbestendig én energiezuinig genoeg?

Utiliteit
Dijkoraad Ingenieursbureau Politiebureau Enschede

Utiliteitsgebouwen hebben in beginsel geen woonbestemming. Voorbeelden van utiliteitsgebouwen zijn: kantoren, overheidsgebouwen zoals een gemeentehuis, zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen en fabrieken. De gebruiker van een utiliteitsgebouw is vooral geïnteresseerd in de prestatie van het gebouw. Is er voldoende licht, kunnen we er comfortabel zitten, is het beeld en het geluid goed? ‟Gebruikswaarde op basis van de prestatie van producten ‘performance-based consumption’ wordt de regel.” (Thomas Rau, 2011)

Kortom: de eindgebruiker staat centraal. Bij utiliteitsprojecten benadrukken wij daarom altijd het belang van een integrale aanpak. We komen dan beter tegemoet aan de wensen van de gebruiker. Duurzaamheid maakt hiervan steeds vaker onderdeel uit. Daarom is het van belang dat we juist nu investeren in duurzame renovatie, rekening houdend met functieverandering en beheer.

Inhoud

Verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheidsdoelstellingen begint met het meten en monitoren van duurzame prestaties. Dijkoraad is voorloper in dit proces. We kijken niet alleen naar energie en verbruik maar ook naar leefomgeving, flexibiliteit en esthetiek. Dit doen wij door het toepassen van gecertificeerde methodieken zoals GPR, EPC en EPA, uiteraard conform ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Het verplicht stellen van een energielabel heeft ervoor gezorgd dat ook in utiliteitsland de focus ligt op maximaal haalbare prestaties.

Een belangrijke succesfactor in de utiliteitsbouw is onder meer de samenstelling van het team van de opdrachtgever en de samenwerking met architect, installatieadviseur, projectmanagement en uitvoering. Samen slaan we de handen ineen voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden en leefbaar houden van uw utiliteitsgebouw.