Verduurzamen met waterstof

Berkeloord Lochem

Type project
Erfgoed
Energie
Logo (zwart)
Provincie Gelderland
Berkeloord Lochem

Dit project heeft betrekking op de wijk Berkeloord in Lochem daterend eind 19e begin 20e eeuw. Het park is ontworpen in de stijl van een Engels landschap en de huizen zijn ontworpen door bekende architecten zoals Berlage, Hellendoorn en Molenaar. Het omvat een kleine 100 gebouwen waarbij zowel de woningen als de infrastructuur onderdeel zijn van het rijks beschermde stadsgezicht. 

Er is zowel op gebied- als op gebouwniveau veel kwaliteit aanwezig waardoor er zorgvuldig omgegaan moet worden met de verduurzaming hiervan. Alle woningen zijn op dit moment voorzien van een gasaansluiting met een Hoog Temperatuur afgiftesysteem. Voorafgaand aan deze pilot zijn door de werkgroep alternatieven zoals biomassa en een warmtenet onderzocht waarbij gekeken is naar de impact hiervan op onder andere monumentale waarden en CO2 uitstoot. Hieruit is gebleken dat waterstof een zeer geschikt alternatief is.

 

 

 

Inhoud

Het is de bedoeling dat de villa’s worden afgesloten van het aardgasnetwerk en aangesloten op het waterstofnetwerk. Wat betekent dat de monumenten duurzaam kunnen worden gemaakt door een paar kleine ingrepen, die de monumentale waarde niet aantasten, uit te voeren.

Op basis van uitgangspunten die door het projectteam zijn opgesteld heeft een eerste selectie plaatsgevonden die geleid heeft tot een cluster van 24 woningen. Dat cluster is middels een quickscan onderzocht op haalbaarheid en daarmee teruggebracht tot 15 woningen die verder het project ingaan. Voor deze woningen wordt door ons een deepscan gemaakt waarin gekeken wordt naar de noodzakelijke maatregelen om de overstap te kunnen maken naar waterstof. Daarnaast worden ook de overige mogelijkheden benoemd om verder te kunnen verduurzamen.

Ondertussen zijn deze deepscans uitgevoerd en zullen de eigenaren aangeven of ze deelnemen aan de pilot. Het doel is om in het 4e kwartaal van 2022 de eerste woningen te hebben aangesloten op het waterstofnetwerk.

We zijn trots om deel te nemen in dit ontzettende innovatieve en inspirerend project.

Bent u enthousiast of nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over dit project? Neem dan gerust contact met ons op via erfgoed@dijkoraad.nl.