Onze staat van dienst spreekt voor zich

Als gecertificeerd adviesbureau leveren wij al jaren kwaliteitsontwerpen voor overheidsvastgoed

Overheid
Overheid Dijkoraad Ingenieursbureau

Dijkoraad adviseert de overheid al jarenlang. Bij renovatie, bij nieuwbouwtrajecten en bij monumentale objecten. Voor een diversiteit aan gebouwen voeren wij de regie over de exploitatie in de vorm van onderhoudsbegeleiding. Enkele voorbeelden daarvan zijn: musea, penitentiaire inrichtingen, gerechtsgebouwen, stadskantoren en kantoren voor huisvesting van overheidsdiensten.

We borgen onze specialistische kennis middels certificeringen:

  • ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem
  • Erkenning Monumenten Adviesbureaus (EMA)
  • Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPA-U)
  • Legionellapreventie conform BRL6010

Wij investeren bovendien stevig in het op peil houden van de kennis van onze medewerkers. Zij zijn goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen én hebben aantoonbare kennis van RgdBOEI ®, NEN3140, NEN1010 en NEN2767. Een aantal medewerkers heeft een persoonscertificeringstraject bij Hobéon doorlopen en met een positief eindresultaat afgerond. Al die kennis en ervaring zetten wij in om de prestaties van uw gebouw te optimaliseren.