Hoe veilig is uw monument?

Hoe houden we ons erfgoed brandveilig?

Nieuws
Dijkoraad Brandveiligheid Monumenten

Zeker ééns per twee weken is er een brandincident met erfgoed; gemiddeld meer dan 30 brandincidenten met erfgoed per jaar. Bron: Erfgoedmonitor. Hoe kunnen we dat voorkomen? Wat kunnen we doen om erfgoed brandveiliger te maken? En waar ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging? Wat geeft de wet- en regelgeving ons voor handvatten? En welke oplossingen zijn mogelijk met behoud van cultuurhistorische waarden? 

Monumentaal vastgoed; historisch en landschappelijk zeer waardevol voor onze cultuur. En in veel dorpen en steden zorgen de beeldbepalende gebouwen voor de herkenbare, iconische uitstraling van dat gebied. De veranderende wet- en regelgeving maakt dat er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij pandeigenaren en de markt komen te liggen. Dit geldt ook voor de kwaliteitsborging van brandveiligheid. Wat betekent dit voor u? Als monumenteigenaar of als organisatie die met monumenten in aanraking komt?

Inhoud

Reden genoeg voor Dijkoraad om bewustwording te creëren over dit onderwerp. Daarom organiseren wij lezingen en kennisdagen rondom het thema brandveilig erfgoed. Momenteel zijn er nog geen nieuwe data vastgelegd vanwege Covid-19.  

Heeft u vragen die betrekking hebben op dit onderwerp of bent u benieuwd naar een volgende data? Neem dan contact met ons op via info@dijkoraad.nl.