Van wie komt deze gewaagde quote?

"Erfgoedsector steekt nog te vaak de kop in het zand: ook monumenten moeten verduurzamen"

Nieuws
Code49 erfgoed Nyenrode energietransitie Community of Practise

Met deze quote kopte Vastgoedwereld, Cobouw en De Erfgoedstem in de afgelopen weken. De quote komt van één van onze directeuren, Margret Brons-Rocks. Zij was bij de oprichting en lancering van Code49 in 2019 en heeft dit gezegd. Deze uitspraak dient als wake-up call om gezamenlijk de uitdaging van de energietransitie in de erfgoedsector te omarmen.

En ze heeft gelijk; de erfgoedsector steekt ook nog te vaak de kop in het zand. Want verduurzamen, dat is toch iets dat alleen bij nieuwbouw kan? Er is overigens ook nog helemaal geen regelgeving omtrent de mate waarin de erfgoedsector bij moet dragen aan de energietransitie van Nederland, dus waarom zouden we dan nu haast gaan maken? Daarbij komt dat het bij erfgoed altijd héééél erg moeilijk is om te verduurzamen en enórme kosten met zich meebrengt. Kijk, dat is nou je kop in het zand steken.

Inhoud

Er is namelijk wel degelijk veel mogelijk. En het leuke daarbij is; alles is maatwerk. Niet één pand is hetzelfde. Creatieve oplossingen bedenken waarbij respectvol wordt omgegaan met de erfgoedwaarden, die passend zijn bij het monument én haar gebruikers, is iedere keer de uitdaging. Dat vereist integrale, interdisciplinaire samenwerking en out-of-the-box handelen. Dijkoraad gelooft in langdurig toekomstbestendig erfgoed dat een positieve bijdrage levert aan de energietransitie. Vanzelfsprekend werken we daarbij met verschillende stakeholders uit alle lagen. 

Code49 is op 12 juni 2019 onder leiding van Birgit Dulski en Menno Heling van Nyrenrode Business Universiteit en MMNieuws gelanceerd. Code49 is een Community of Practice waarin culturele ondernemers, verschillende overheidslagen, adviseurs, bouwers en financiers elkaar gaan inspireren en assisteren. Dit samenwerkingsverband is bedoeld om kennis uit te wisselen en plannen te maken voor verduurzaming, maar deels ook voor efficiënter cultureel ondernemen. 

Dijkoraad gelooft dat langdurig toekomstbestendig erfgoed bereikt wordt met transparante, gelijkwaardige en interdisciplinaire samenwerking. Code49 biedt dat. Doordat Code49 naadloos aansluit bij onze visie is Dijkoraad als één van de founding partners onderdeel van dit initiatief. Wij zijn dan ook overtuigd dat we in gezamenlijkheid mooie resultaten gaan bereiken.